Q125365 - Phút nhẹ lòng

650,000đ

Phút nhẹ lòng anh vui vui tự hỏi

Nhưng thấy cần chi giải thích rạch ròi

Khi tim anh mãi đã có em rồi

Và anh cũng nhận lòng anh rồi đó.

Bình luận
Đánh giá :